SPREKERS
Martine de Bruijne | hoogleraar Sociale Geneeskunde, VU medisch centrum

Martine de Bruijne is hoogleraar kwaliteit van zorg op de afdeling Sociale Geneeskunde van Amsterdam Universiteit medische centra en directeur van het Amsterdam Public Health research instituut. Zij is arts Maatschappij en Gezondheid (1998), medisch informatiekundige (1991), en klinisch epidemioloog B (promotie 1997). Haar onderzoek richt zich op interprofessionele samenwerking met de patiënt. Bijvoorbeeld naar effecten van Crew Resource Management training, ontwikkeling patientveiligheidsuitkomsten voor het nationaal veiligheidsprogramma ziekenhuizen en de invloed van patiëntgerelateerde en andere factoren daarop. Zij is verantwoordelijk voor onderwijs over Organisatie en Functioneren van de Gezondheidszorg, in het bijzonder patiëntveiligheid, aan verschillende faculteiten binnen de VU.

Jan Kremer | Gynaecoloog, hoogleraar patiëntgerichte innovatie, adviseur Raad van Bestuur Radboudumc, Voorzitter Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland

Jan Kremer is gynaecoloog, hoogleraar patiëntgerichte innovatie in het Radboudumc. Daarnaast is hij voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij begeleidt diverse promovendi met als focus patiëntgerichte innovatie.

Kees Ahaus | hoogleraar Healthcare Management,  Rijksuniversiteit Groningen

Kees Ahaus is hoogleraar Healthcare Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is vanuit die functie directeur van het expertisecentrum Healthwise en education leader in de Aletta Jacobs School of Public Health. Samen met Gera Welker coördineert hij het UMCG kenniscentrum Kwaliteit & Veiligheid. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift KiZ.

Hester Vermeulen | hoogleraar Verplegingswetenschap, Radboudumc

Hester Vermeulen is sinds 1 juli 2016 hoogleraar Verplegingswetenschap bij IQ healthcare van het Radboudumc. Zij vindt dat verpleegkundigen een cruciale rol spelen in het realiseren van goede, veilige en persoonsgerichte zorg. Haar leerstoel levert niet alleen een bijdrage aan excellente zorg voor patiënten en hun familie, maar vooral ook door professionalisering en academisering van de verpleegkunde. De leerstoel 'Excelence in Nursing' valt in twee onderzoekslijnen uiteen. De eerste betreft het onderbouwen van dagelijkse handelingen van verpleegkundigen. Deze worden geëvalueerd op verpleegsensitieve uitkomstmaten zoals ondervoeding, infecties, pijn en participatie. Hierdoor weten verpleegkundigen welke verpleegkundige handelingen zij wel moeten doen of beter kunnen laten.
De tweede betreft het ontwikkelen van een innovatieve en professionele context voor verpleegkundigen. In een dergelijke context zijn verpleegkundigen in staat nieuw ontwikkelde kennis en innovaties toe te passen in de dagelijkse zorg aan patiënten en hun familie. De uitkomstmaten in deze lijn liggen niet alleen op het niveau van de patiënt, maar ook op het niveau van de professional (werktevredenheid, burn-out, leiderschap, interprofessionele samenwerking) en de organisatie (kwaliteit en kosten).

Jan Klein | Anesthesioloog en hoogleraar patiëntveiligheid, TU Delft

Jan Klein is anesthesioloog en hoogleraar Patient Safety Engineering bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Delft. In de periode 1999 - 2009 was hij hoogleraar Anesthesiologie bij het Erasmus MC. Als eindverantwoordelijke voor de afdeling en de opleiding van anesthesiologen is zijn interesse gewekt voor patiëntveiligheid. In 2007 was hij als toenmalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie lid van de IGZ onderzoekscommissie voor de problemen in de hartchirurgische keten van het UMC Radboud. Van 2008 tot 2014 bekleedde hij een leerstoel Veiligheid in de Zorg bij de Erasmus Universiteit. Hij is een veelgevraagd deskundige op het gebied van patiëntveiligheid door zowel overheid, gezondheidszorg als media.

Jos Brinkmann | lid Raad van Bestuur GGZ Noord-Holland-Noord en voorzitter Volante 

Bedrijfskundige en psycholoog Jos Brinkmann is lid van de raad van bestuur van GGZ NHN, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Noord-West-Nederland. In het verleden heeft hij in verschillende rollen gewerkt bij o.a. de Parnassia Groep en KPN. Vooruitgang in de ggz wordt geboekt door te leren van elkaar en op een systematische manier te werken aan het verbeteren van behandelresultaten. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de ggz-sector als geheel voor de komende jaren.

Leo Visser | bijzonder hoogleraar Zorgethiek en deskundig neuroloog in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg

Prof. dr. Leo Visser is bijzonder hoogleraar Zorgethiek en deskundig neuroloog in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, met een langjarige uitgebreide expertise op het gebied van de begeleiding van mensen met Multiple Sclerose, spier en zenuwaandoeningen.

Anne-Miek Broods | Regiomanager Netwerk IC Nijmegen & Omstreken en Regiomanager Netwerk IC Gelderland-Oost 

Anne-Miek Broods is regiomanager Netwerk IC Nijmegen & Omstreken en regiomanager Netwerk IC Gelderland-Oost.

Wink de Boer | MDL-arts en tot voor kort Medisch Directeur in Bernhoven

Wink de Boer is MDL-arts en was tot voor kort Medisch Directeur in Bernhoven. Bernhoven beschikt sinds januari 2014 over een directiecomité waarin 2 medisch specialisten de rol van medisch directeur invullen. Zij worden aangesteld voor een periode van 4 jaar en werken 2 dagen per week als dokter en 3 dagen per week als bestuurder.

Succesvol implementeren van patiëntgerichte (netwerk)zorg!